Abi saamise võimalused lapsele ja teda kasvatavale täiskasvanule

Põltsamaa Vallavalitsuses nõustavad lapsevanemaid erinevates sotsiaalhoolekandealastes küsimustes:

 • Sotsiaalnõunik Anne Veiram – sotsiaalhoolekande korraldamine, sh eestkoste ja erihoolekanne, telefon 7766982, 5098528   
 • Lastekaitse spetsialist Kätlin Kruus – lastekaitse, sh asendushooldus, telefon 7766993, 53436275
 • Sotsiaaltöö spetsialist Kristel Kumm – sotsiaaltoetused, töötute sotsiaalnõustamine, telefon 7766983, 51999055
 • Sotsiaaltöö spetsialist Kersti Juhandi – puuetega inimeste hoolekanne (sh parkimiskaartide väljastamine), telefon 7766996, 53453043

Lapse hariduslike erivajaduste osas annab lapsevanemale nõu Jõgevamaa Rajaleidja keskus, üldtelefon 5886 0703.

Põltsamaa valla haridusasutustes nõustab lapsi ja lapsevanemaid Aire Parts, kelle kontakttelefon on 56688891. Vajadusel annab nõustaja lapsevanemale soovituse pöörduda lapsega erialaspetsialisti vastuvõtule.  

Tasuta psühholoogilist ja psühhiaatrilist abi lapsele on võimalik saada:

Tasulist psühholoogilist abi on võimalik saada:

 • Jõgevamaa Nõustamiskeskus, tel. 52 28 025 www.jmnk.ee
 • Terapeut Kätlin Servet, tel. 5149897. Võtab vastu Jõgeval ja Tartus.
 • MTÜ TK & Partnerid Nõustamiskeskus Viljandis, tel. 56886469.  www.tkpartnerid.ee
 • Tartu Laste Tugikeskus, tel. 7484666 http://www.tugikeskus.org.ee/kodu/
 • Tartu Nõustamis- ja Kriisiabikeskus. Info ja registreerimine: Tel.7427555, 55517427      www.tnk.tartu.ee   
 • Eesti Pereteraapia Ühing  http://pereterapeudid.ee
 • Marienthali Psühhiaatria ja Psühholoogia Keskus Tallinnas. Tel. 6505036.  www.mppk.ee

Veel kasulikku:

 • Lasteabi. Esmane sotsiaalne ja kriisinõustamine, abivajavast või kadunud lapsest teatamine.  Üleriigiline lasteabi: 116 111   www.lasteabi.ee
 • 116 000 on üleeuroopaline kadunud laste abitelefoni number ning sellele on võimalik teada anda kadunud lastest nii Eestis, kui ka mõnes teises Euroopa riigis.
 • Noorte usaldustelefon: 646 6666
 • Tervise Arengu Instituudi info ja abi sõltlasele. www.narko.ee , www.alkoinfo.ee

Nimekiri ei ole lõplik ning võib olla ajas muutuv!