EAS toetas Annikvere jalg- ja jalgrattatee ehitamist

Põltsamaa Vallavalitsus sai toetust EASi piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute taotlusvoorust (Euroopa Liidu Regionaalaerengu Fond).

Projekti kogu investeering kokku on 543 696,00  EUR, millest toetus moodustab  462 141,60 EUR ja omaosa 81 554,40 EUR. Omaosa kaetakse Põltsamaa valla eelarvelistest vahenditest.

Projekti jaoks on hanked käesolevaks läbi viidud ning hanketulemused hindamisel ja kinnitamisel. Lepingute täitmisperiood on 12 kuud ning ehitustööd lõpetatakse hiljemalt augustiks 2018.

Projekti käigus on kavas rajada 2,5 meetri laiune asfaltkattega kergliiklustee, mis algab Põltsamaa linna piirist ja kulgeb kuni Umbusi tee ristmikuni kogupikkusega 2895 meetrit. Projekti eesmärgiks on elanike ohutu ja efektiivne kergliikluse korraldamine arvestades piirkonna elanike liikumisvajadusi ning tagada parem ühendustee tõmbekeskuse Põltsamaa linna ja tagamaa Annikvere, Võhmanõmme, Neanurme, Kaliküla, Kablaküla ning Umbusi külade vahel. Alaeesmärgiks on tagada turvaline ühendustee elanike elukohast avalike teenuste ja töökohtadeni Põltsamaa linna ning Põltsamaa linnast väljaspool asuvate ettevõteteni tööle jõudmine.