Põltsamaa vallas kehtivad detailplaneeringud

Nr

Detailplaneeringu nimi

Kehtestamine

+,  -

DP 4

OÜ Grete Adavere alevik                    

13.04.2000

+

DP 5

Universaalitööstuse AS Mällikvere küla

16.12.1999

+

DP 7

OÜ Relgoil Mällikvere  küla

20.09.2000

-

DP 8

TK Abstracta Eesti AS Pauastvere küla

20.09.2000

-

DP 10

Jalg- ja jalgrattatee Väike-Kamari küla

26.10.2000

+

DP 11

Einar Vill elamu Mõhküla küla

18.04.2002

+

DP 12

Kuningamäepuhkeala kuningamäe küla

18.02.2004

-

DP 14

Adavere pargi terviserada Adavere alevik

29.05.2003

-

DP 15

Uno Linnuste elamu Väike-Kamari küla

25.09.2003

+

DP 16

AS Estorest/Kivikang Umbusi küla

25.09.2003

+

DP 18

Arvo Laane kinnistu Võhmanõmme küla

14.02.2002

-

DP 19

OÜ Viraito Kuningamäe küla

09.04.2003

-

DP 20

Lydia Kuldma kinnistu Väike-Kamari küla

09.04.2003

+

DP 21

K. Holopaineni elamu Väike-Kamari küla

09.04.2003

-

DP 22

M. Kivisaare elamu Mällikvere küla

09.04.2003

-

DP 23

Adavere bensiinijaam Adavere alevik

05.12.2002

-

DP 25

OÜ Adavere Liha Adavere alevik

29.05.2003

-

DP 26

Malle Vatteri kinnistu Adavere alevik

09.04.2003

-

DP 27

Juta Kübarsepa elamu Umbusi küla

25.09.2003

+

DP 29

Esku staadion Esku küla

22.10.2003

-

DP 32

Endine koolimaja Lustivere küla

20.04.2005

+

DP 33

AS Konesko kinnistud Mällikvere küla

28.04.2004

+

DP 34

Kamari paisjärv  Väike-Kamari küla

22.02.2006

+

DP 35

Vana tapamaja Adavere alevik

16.03.2005

-

DP 39

Jäätmejaam Pauastvere küla

07.10.2005

-

DP 40

Tammeli kinnistu Umbusi küla

30.03.2006

+

DP 43

7 katastriüksust Võhmanõmme küla

25.01.2007

+

DP 44

Rehe kinnistu Mõhküla küla

18.10.2007

+

DP 46

Veski kinnistu Mõhküla küla

23.10.2008

+

DP 49

Astrovir OÜ Kuningamäe küla

19.06.2008

+

DP 50

Aunvälja kinnistu Kalme küla

21.01.2010

+

DP 54

Eero kinnistu Väike-Kamari külas

16.09.2010

+

DP 55

Helduri kinnistu Lustivere külas

18.05.2009

-

DP 57

Lambasaare kinnistu Pudivere külas

12.08.2010

+

DP 58

Põltsamaa Kodu- ja Põllutöökooli kinnistu Väike-Kamari külas

15.04.2010

-

DP 59

Kamari paisjärve põhjakallas Väike-Kamari külas

12.08.2010

-

DP 63

Põltsamaa Kodu- ja Põllutöökooli kinnistu Väike-kamari külas

16.09.2010

-

DP 64

Tahe Wood OÜ Adavere alevik

27.01.2011

-

DP 65

Kooli kinnistu Umbusi külas

21.02.2013

-

DP 66

Krossiraja ja lähiümbrus Alastvere külas

16.05.2013

+

 

ÜP muutev (+) = 20 tk

ÜP mittemuutev (–) = 20 tk