Elukohateade esitatakse isiku poolt sooviga registreerida elukoha andmed seoses elama asumisega või elukoha muutumisega Eestis, elama asumisega välismaale või välismaalt Eestisse elama asumisega.

Vajalikud dokumendid:

  • elukohateate vorm;
  • koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega lehest kui dokumendid saadetakse postiga (pole vaja digitaalallkirja puhul ja isiklikul kohaleilmumisel);
  • koopia ruumi kasutamise õigust tõendavast dokumendist või elukohateatele kantud ruumi omaniku nõusolek - kui teate esitaja ei ole ruumi omanik;
  • kaasomanike või nende esindajate nõusolek elukoha teate esitamiseks - kaasomandis oleva ruumi andmete esitamisel;
  • laevapere liikmeks olemist tõendav dokument - kui elukohana esitatakse Eesti laevaregistrisse kantud laev ja kodusadam;
  • elukohateatega kinnitavad isik ja tema täisealised perekonnaliikmed senise elukoha rahvastikuregistrisse kantud aadressiandmete muutmise soovi;
  • alaealise lapse elukoha registreerimiseks tuleb esitada teise hooldusõigusliku vanema kirjalik nõusolek. Nõusolek tuleb esitada ka siis, kui alaealise lapse elukoht esitatakse Eestist välisriiki või vastupidi. Allkirjastatud nõusolek tuleb märkida elukohateatele või lisada elukohateatele.

Elukoha registreerimiseks on järgmised võimalused:

1. Elukoha registreerimiseks saab avalduse esitada e-teenusena kodunt lahkumata aadressil http://www.eesti.ee/portaal/portaal.sisene?level=30&loc=rrteenus.index. Seda saab esitada enda ja oma alaealiste laste või eestkostetavate ning kooselavate täisealiste kohta. Eluruumi omanikul on võimalus taotleda tema korteris või majas mitte-elava isiku rahvastikuregistrisse kantud aadressi muutmist. Toiming on vaja kõikide osapoolte poolt digitaalselt allkirjastada.

2. Pöörduda isiklikult Põltsamaa Vallavalitsusse. Kaasa tuleb võtta isikut tõendav dokument ja ruumi kasutust tõendav dokument.

3. Elukohateate võib saata ka posti teel aadressil:
Põltsamaa Vallavalitsus
Viljandi mnt 3
48103 Põltsamaa

Info: 776 6999, Eveli.Kirsipuu(at)poltsamaavv.ee