Hajaasustuse programm

 
 

2014 Hajaasustuse programm lastega peredele

2015 Hajaasustuse programm

2016 Hajaasustuse programm

  1. Hajaasustuse programmi omafinantseeringu garanteerimine
  2. Komisjoni moodustamine hajaasustuse programmi taotluste hindamiseks

2017 Hajaasustuse programm

  1. Hajaasustuse programmi omafinantseeringu garanteerimine
  2. Komisjoni moodustamine hajaasustuse programmi taotluste hindamiseks
  3. Põltsamaa Vallavolikogu 20. aprilli 2017. a otsuse nr 290 muutmine
  4. Rahastuse saanud projektid
 

Kontaktisik Põltsamaa Vallavalitsuses on arendusnõunik Kristi Klaos (telefon 529 4510).