Andmed teostatud ja teostamisel riigihangete kohta asuvad Riigihangete Registris.

Alla riigihangete piirmäära teostatavate hangete kohta avaldatakse informatsioon käesoleval lehel ja alalõigus Uudised ja teated.

Põltsamaa valla hankekord

Põltsamaa Vallavalitsuse ja vallavalitsuse hallatavate asutuste hankeplaan 2017

Hinnapakkumuse küsimine „Põltsamaa piirkonna jäätmejaama täiendamine“

Jäätmejaama täiendamine toimub vastavalt Projektbüroo KODA OÜ tööle nr K-64/2016 „"Põltsamaa jäätmejaama rekonstrueerimine" Eelprojekt" ja Projektbüroo KODA OÜ tööle nr K-66/2016 „"Põltsamaa jäätmejaama rekonstrueerimine „tööprojekt"". Ehitustöö maksumus jääb eeldatavasti alla riigihanke lihthanke piirmäära.

Põltsamaa Vallavalitsus palub hinnapakkumust ehitustöö teostamiseks.

Põltsamaa Vallavalitsusel on õigus lükata tagasi kõik pakkumused, kui ei laeku vähemalt kolme nõuetele vastavat pakkumust. Hankeleping jõustub sihtfinantseerimise lepingu sõlmimisel Põltsamaa Vallavalitsuse ja SA KIK vahel. Hinnapakkumus palun koostada tööprojekti tabeli „3. Tööde mahud" vormis.

Hinnapakkumus palun teha hiljemalt 26. augustiks 2016 elektrooniliselt digiallkirjaga info@poltsamaavv.ee

Hanketeade "Annikvere jalg- ja jalgrattatee projekteerimine"

Põltsamaa Vallavalitsus kuulutas välja riigihanke Annikvere  jalg- ja jalgrattatee ehitamise tööprojekti koostaja leidmiseks.

Hanketeade hanke 174598 "Annikvere jalg- ja jalgrattatee projekteerimine" kohta.