EAS toetas Kamari järve veekeskuse rajamist

Kamari järve veekeskuse rajamise kavandatav investeering kokku on 1 978 228,46 EUR, millest EAS toetus summas on 1 582 118,60 EUR(Euroopa Liidu Regionaalaerengu Fond, konkurentsivõime tugevdamise investeeringute taotlusvoor) ning omaosalus 396 109,86 EUR (Põltsamaa valla eelarve).

Projekti elluviijaks ja arendajaks on Põltsamaa valla omandis olev ettevõte Põltsamaa Vallavara OÜ.

Kamari veekeskuse projekti on ette valmistatud üle 10 aasta ning aastatel 2005- 2006 on  kehtestatud puhkeala detailplaneering ja koostatud tehnilised projektid.

Toetuse abil on kavas Põltsamaa valda Kamarisse rajada järvepealne veesuusa- ja lauakeskus, mis on Eestis ja naaberriikides ainulaadne aastaringselt avatud ringsüsteemiga veel ning lumel lauatamise ja suusatamise kaabelpark. Pargis saab olema Balti- ja Põhjamaade ainus veepealne seiklus- ja takistusrada, vabaajaatraktsioonid, pakutavad teenused, toetav võrgustik ja vajalik taristu koos administratiivhoonega. Projekti periood kuni august 2019.

Käesoleva projekti tulemusel planeeritakse luua 17 otsest töökohta ning ligi 30 kaudset töökohta.

Taotluse ettevalmistamist toetas üle 30 organisatsiooni läbi toetuskirjade ja eellepingute ning sisulise panustamise.

Tutvustav video https://youtu.be/kdLTuyPjyT8