Tsentraalkatlamajad töötavad Adaveres, Väike-Kamaris (Kaarlimõisas) ja Võisikul (Võisiku Kodus), kasutades nii tahke- kui vedelkütust. Lustivere ja Esku katlamajad on kasutuseta, kuna elamud viidi üle oma küttele (igas majas on oma katel).

Väike-Kamaris kasutab Põltsamaa Ametikool katlamajas kohalikku kütust. Adavere katlamaja ehitati 1995. a. ümber hakkpuidu küttele, suuremad soojakaod on seotud elamute halva soojapidavusega, soojatrassid on heas korras. Võisiku Kodu katlamaja töötab kohaliku kütusega (turvas, saepuru).

Probleemideks on katlamajade trasside suured soojakaod (kuni 50%) ja olemasolevate katelde madal kasutegur (maksimaalselt 80%).

 

Adven Eesti AS kehtiv soojuse müügihind Adavere võrgupiirkonnas alates 01.05.2014 on 72,32 EUR/MWh.