Koduteenus lastega peredele

Teenuse eesmärk on jõustada lastega peresid, kes ei suuda vähenenud toimetulekuvõime tõttu tagada laste põhivajaduste rahuldamist ega laste arengut toetavat kasvukeskkonda. Teenuse osutamisel toetatakse pereliikmete personaalset arengut, perekonna stabiilset funktsioneerimist ning toimetulekut ümbritsevas sotsiaalses keskkonnas, mis aitab vanematel laste eest hoolitseda ja luua kõikidele pereliikmetele turvaline elukeskkond.

Teenuse taotlemist ja osutamist reguleerib Põltsamaa Vallavolikogu 24.03.2016.a määrus nr 31 „Lastega peredele koduteenuse osutamise kord".

Lisainformatsioon telefonil 7766993 või 53436275.