Volikogu võib moodustada alatisi ja ajutisi komisjone. Alatised komisjonid moodustatakse volikogu volituste ajaks valdkondade kaupa volikogu tegevuse kavandamiseks ja korraldamiseks, volikogule ja vallavalitsusele arvamuse esitamiseks, volikogu istungitel arutamisele tulevate küsimuste ning volikogu õigusaktide eelnõude ettevalmistamiseks ja kooskõlastamiseks.

Põltsamaa Vallavolikogu juures töötab 5 alatist komisjoni:

REVISJONIKOMISJON

 • Esimees: Erkki Keldo
 • Aseesimees: Vello Pelisaar
 • Liikmed: Margus Metsma

MAJANDUSKOMISJON

 • Esimees: Karro Külanurm
 • Aseesimees: Liia Lust
 • Liikmed: Tarmo Orr, Toivo Kens, Margus Metsma

HARIDUSKOMISJON

 • Esimees: Rita Kaasik
 • Aseesimees: Riina Paluoja
 • Liikmed: Indrek Eensalu, Silja Peters, Merike Ohno

MAAELUKOMISJON

 • Esimees: Liia Lust
 • Aseesimees: Margus Metsma
 • Liikmed: Maili Ernits, Marika Kartsepp, Väino Treiman

SOTSIAALKOMISJON

 • Esimees: Evi Rohtla
 • Aseesimees: Toomas Joosep
 • Liikmed: Valve Varik, Sirje Kamenjuk, Anne Veiram