Mittetulundusühingud ja seltsid Põltsamaa vallas:

Adavere Mõisa Selts

 • Evi Rohtla
 • Tel: 520 4167, e-post: evi.rohtla(at)mail.ee

Koduleht: http://adaveremoisaselts.onepagefree.com/?id=2497&

Esku Külaselts

 • Hille Uus
 • Tel: 525 2691, e-post: hille.uus(at)mail.ee

Koostatud on Esku piirkonna arengukava 2009-2015

Lustivere Külaselts

 • Riina Paluoja
 • e-post: riina.paluoja(at)mail.ee

Koduleht: http://web.zone.ee/lustiverekylaselts/

Koostatud on Lustivere piirkonna arengukava 2008-2013

Kamari Haridusselts

 • Kalli Kadastik
 • Tel: 775 6277, e-post: kamari(at)kamari.ee

Koduleht: http://kamari.ee/

Koostatud on Kamari küla arengukava 2009-2015

Võisiku Kundrussaare Külaselts "EWA"

 • Loniida Bergmann
 • Tel: 503 6688

Koostatud on Võisiku (Kundrussaare) küla arengukava 2010-2015

Umbusi Külaselts

 • Jane Kanter
 • Tel: 51924823, e-post: umbusiselts(at)gmail.com

Koduleht: https://sites.google.com/site/umbusiselts/

Koostatud on Umbusi-Kablaküla arengukava 2013-2018

Lustiveres on aktiivne külaselts, kelle kasutuses on Põltsamaa valla ainus kultuurimaja (alates 2008. a). Kultuurimajas tegutsevad mitmed ringid, viiakse läbi kooli ja lasteaia üritusi ning külapidusid. Külaselts teeb tihedat koostööd  Lustivere Põhikooli ja Hooldekoduga.
Külaseltsi eestvedamisel korraldatakse erinevaid üritusi ja koostöös vallaga rekonstrueeritakse etapiliselt kultuurimaja (2012. a on ees 3. etapp). Lisaks on rajatud paik suvisteks pidudeks, hangitud kultuurimaja jaoks toolid ja heliseadmed ning mitmeid vaba aja sisustamiseks tarvilikke asju (piljard, õhuhoki, lauajalgpall jm, atraktsioonid laste mänguväljakule, jõusaali sisseseade, rahvariided).

Adaveres veab kohalikku kultuurielu Adavere Mõisa Selts. Tegevus toimub Adavere Vaba Aja Keskuses, suuremad üritused mõisahoone saalis. Üritusi viiakse läbi ka koos kooliga. 2009. aastal ehitati seltsi eestvedamisel vaba aja keskuse juurde mänguväljak ning 2010. a soetati läbi projekti kõigile valla külaseltsidele vabaaja vahendeid ja mänge (piljardid, õhuhokid, lauajalgpallid, ergomeetrid, Nintendo-Wiid koos televiisoritega).

Eskus toimub kultuuriline tegevus 2004. aasta sügisel loodud Esku Külaseltsi ja kooli baasil. Traditsioonilistest üritustest on tähtsaimad Esku piirkonna külade päev kuuele külale, spordipäevad ja lastelaagrid.

Kamari Haridusselts tunnistati 2001. aastal parimaks MTÜ-ks Jõgevamaal. Seltsi hoogne tegevus ei ole raugenud. Välja on antud raamat Kamari külaelust (2004), korraldatud mitmesuguseid üritusi erinevatele huvigruppidele. Palju on ära tehtud ka küla väljanägemise parandamiseks. 2004. aastal valiti Kamari parimaks külaks Jõgevamaal ning 2005. aastal tunnistas liikumine „Kodukant" Kamari küla koos Uljaste külaga konkursi „Parim küla 2005" võitjaks.

Kamari vana koolimaja on külaseltsi eestvedamisel renoveeritud seltsimajaks ning 2009. aastal rajati ümber hoone aed ning hoovi atraktsioonid lastele. 2010. aastal valmis seltsimaja teisele korrusele laste mängudetuba, mis on varustatud erinevate laua-elektrooniliste ja muude mängulaudadega.
2011. aastal rajati Kamari Haridusseltsi eestvedamisel Esku-Kamari Algkooli Kamari koolimaja juurde laste mänguväljak, uuendati ja renoveeriti tenniseväljak.
2011. aastal korraldati Kamari Haridusseltsi ja Põltsamaa Vallavalitsuse eestvedamisel Kamari Veetralli üritus, millega pakutakse piirkonna elanikele suvist veega seotud meelelahustuslikku vabaaja veetmise võimalust. Antud üritus on planeeritud muuta igal aastal toimuvaks ürituseks.

Umbusi ja Kablaküla seltsi- ja külaelu toimub loodud külaseltsi eestvedamisel. Korraldatud on heakorratalguid, suviseid kunstilaagreid, jõuluõhtu ning laste töö- ja puhkelaager. Iganädalaselt toimib kunstiring piirkonna lastele, täiskasvanutele korraldatakse kunsti- ja käsitöökursusi.

Oma osa külaelu edendamisse annab ka MTÜ Khordongi Ühing, kellele kuulub Umbusi vana koolimaja. Seal korraldatakse igal suvel rahvusvahelisi kunstilaagreid ning asub lugemistuba.

2010. aastal asutati MTÜ Umbusi Külaselts, kelle põhikirjaliseks tegevuseks on Umbusi ja Kablaküla elanike aktiviseerimine kohalikule omaalgatuslikule tegevusele ning korraldada piirkonna inimestele vabaaja tegevusi. Koostamisel on piirkonna arengukava.

Võisikul tegutseb Võisiku-Kundrussaare Küla Selts „EWA". Seltsi kasutusse on antud 1710. aastal valminud Võisiku mõisa abihoone, mida külaselts  jõudumööda ja etapiliselt renoveerib Võisiku Külamajaks. Majal on vahetatud katus ja 2011. aastal alustatakse elektripaigaldiste väljavahetamisega. Korraldatakse erinevaid üritusi ning tehakse koostööd Võisiku Kodu ja teiste külade esindajatega. Külaselts viib läbi erinevaid spordiüritusi, laste ja memme-taadi suvelaagreid.