Lapse hooldamine perekonnas

Lapse perekonnas hooldamine on lapse hooldamine sobivas perekonnas, kelle liikmete hulka ta ei kuulu.

Perekonnas hooldamisele suunatakse hooldusõigusliku vanemata jäänud laps.

Hooldamisele võib suunata ka lapse:
 1) kelle vanem on surnud, tagaotsitavaks kuulutatud või teadmata kadunud;
 2) kelle vanemale on tema piiratud teovõime tõttu määratud eestkostja;
 3) kelle vanema hooldusõigus lapse suhtes on peatatud või piiratud;
 4) kes on vanemast eraldatud;
 5) kelle vanem kannab eelvangistust või vangistust.

Põltsamaa Vallavalitsuse spetsialist tutvub lapse hooldusele võtta sooviva perekonnaga ja vajadusel palub teiste spetsialistide abi perekonna hindamisel ning teeb seejärel otsuse lapse hooldamisele andmise kohta.

Sotsiaalhoolekande seadus