Vaibla puhkebaas

Põltsamaa vallale kuuluva Vaibla puhkebaasi kasutamise hinnad (1.01.2015):

 

 

Tund

Ööpäev

Kord

1.

Kogu kompleksi kasutamine (maja ja saun) E-N

 

140,00

 

2.

Kogu kompleksi kasutamine (maja ja saun) R-P

 

200,00

 

3.

Sauna rent E-N

10,00

80,00

 

4.

Sauna rent R-P

15,00

100,00

 

5.

Magamiskoht majas

 

6,00

 

6.

Magamiskoht majas koos voodipesu laenutusega

 

10,00

 

7.

Telkimisel ühe telgi koht ilma pesemisvõimaluseta

 

5,00

 

8.

Duši kasutamine telkija poolt

 

 

2,00

 

Vaibla puhkebaasi kasutamise tingimused ja kord

1. Põltsamaa Vallavalitsus loob tingimused vaba aja veetmiseks ja pakub teenust  laste ja noorte vaba aja eesmärgistatud tegevuseks (lastelaagrid, õppepäevad, spordilaagrid), samuti teistele isikutele vastavalt broneerimise järjekorrale.

2. Puhkebaasi vara sihtotstarbelise kasutamise ja vara säilimise eest vastutab puhkebaasi valvur.

3. Põltsamaa Vallavalitsuse hallatavate asutuste korraldatud lastelaagritele (v.a projektilaagrid) on puhkebaasi kasutamine tasuta, kusjuures nende asutuste poolt puhkebaasi kasutamise broneerimine toimub vastavalt käesoleva korra punktile 5.

4. Puhkebaasi soodushinnaga ja tasuta kasutamise kohta teiste (v.a punktis 3 nimetatud asutused) isikute poolt teeb vajadusel otsuse vallavalitsus teenuse tellija põhjendatud taotluse alusel.

5. Puhkebaasi kasutusaegade broneerimine toimub valla kantseleis (telefon 776 6999), kust edastatakse andmed puhkebaasi valvurile (telefon 5238803 ja asutusesisene lühinumber 316). Broneeritud ajaga seotud asjaolude muutumisel kas kliendi või teenuse pakkuja poolt peab teavitamine toimuma vastastikku koheselt, et ära hoida hilisemaid kaebusi.

6. Tellija tasub broneerimisel 20% teenuse hinnast Põltsamaa Vallavalitsuse arvelduskontole nr EE891010152000031001 (SEB Pank) või arvelduskontole nr EE252200221051016848 (Swedbank). Broneeringu tühistamisel varem kui üks kuu enne kasutamise aega, makstakse  tagasi  50% broneeringu summast.  Broneeringu tühistamisel hiljem kui üks kuu enne kasutamise aega broneeringu summat ei tagastata.

7. Teenuse kogumaksumus peab olema laekunud hiljemalt broneeritud kasutamisele eelneval tööpäeval tööaja lõpuks. Juhul kui tasu laekunud ei ole, on puhkebaasi valvuril kohustus teenuse tarbijat puhkebaasi territooriumile mitte lubada.

8. Teenuse kasutusjärgne ruumide koristamine toimub kliendi poolt. Enne teenuse kasutamist tasub klient puhkebaasis kohapeal tagatisraha 10 eurot valvurile, kes tagastab selle koheselt peale ruumide üleandmist, kui ei ole tekitatud kahjusid ja ruumid on kliendi poolt koristatud.