Põltsamaa valla projektid perioodil 2015-2020

Projekti nimi Tegevus-valdkond

Kogu-maksumus

Oma-finantseering Toetuse summa Rahastajad Taotleja/ kaas-finantseerija Projekti periood Staatus
Põltsamaa valla vee-ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine (2.etapp) infrastruktuur 1 182 000 194 499 987 501 EL Ühtekuuluvus-fond /KIK Põltsamaa Vallavara OÜ/ Põltsamaa vald 05.07.2013 - 30.06.2015 Toetatud, tegevustega alustatud
Kergtee ehitamine Ametikoolist Kamari puhkealani infrastruktuur 331 106 49 666 281 440 Kergliiklusteede toetusskeem/ EAS Põltsamaa vald 01.01.2014-30.09.2015 Toetatud, tegevustega alustatud
Põltsamaa jõe seisundi parandamine Kamari paisjärvede alavees keskkond
 
302 572,00
 
0
 
302 572,00
 
EL Ühtekuuluvus-fond /KIK Põltsamaa vald 19.12.2014-
31.12.2015
 
Toetatud
Adavere Põhikooli mõisahoone katuse restaureerimine elukeskkond (vabaaeg, haridus jm) 198 600 166 644 31 956 Regionaalsed investeeringud/EAS Põltsamaa vald 1.05.2015-31.08.2015 Toetatud
Põltsamaa-Annikvere
jalg-ja
jalgrattatee rajamine
infrastruktuur 304 237 45 636 258 601 Kergliiklusteede toetusskeem/EAS Põltsamaa vald 02.02.2015-30.11.2016 Menetluses
Kamari puhkeala arendamine, sh veesuusakeskuse rajamine elukeskkond (vabaaeg, haridus jm) 630 000 94 500 535 500 ERF, Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine/EAS Põltsamaa vald 2015-2017 Planeeritav
Kuningamäe puhkeala ja aktiivspordikeskuse arendamine (sh nõlvade profileerimine,tõstuk ja muud seadmed)  elukeskkond (vabaaeg, haridus jm) 270 000 40 500 229 500 EL ja siseriiklikud Põltsamaa vald 2016 - 2018 Planeeritav
Lustivere mänguväljaku rajamine elukeskkond (vabaaeg, haridus jm) 60 000 6 000 54000 EL ja siseriiklikud Lustivere KS, Põltsamaa vald 2016 Planeeritav
Lustivere koolimaja katuse ehitus  elukeskkond (vabaaeg, haridus jm) 120 000 18 000 102000 EL ja siseriiklikud Põltsamaa vald 2016 Planeeritav 
Põltsamaa - Mällikvere jalgtee ehitamine infrastruktuur 350 000 52 500 297500 EL ja siseriiklikud Põltsamaa vald 2 017 Planeeritav
Lustivere kultuurimaja välilavale katuse ja põranda rajamine elukeskkond (vabaaeg, haridus jm) 45 000 6 750 38250 EL ja siseriiklikud Lustivere KS, Põltsamaa vald 2017-2018 Planeeritav
Lustivere varjupaiga rekonstrueerimine elukeskkond (vabaaeg, haridus jm) 78 000 15 000 63000,00 EL ja siseriiklikud Põltsamaa vald 2016 Planeeritav
Võisiku 7 (10 korteriga sotsiaalelamu ehk siis Valge maja) rekonstrueerimine (vee-, kanalistasiooni ja kütte ehitustööd) elukeskkond (vabaaeg, haridus jm) 40 000 6 000 34000,00 EL ja siseriiklikud Põltsamaa vald 2016-2017 Planeeritav
Esku raamatukogu üleviimine Esku koolimajja elukeskkond (vabaaeg, haridus jm) 21 000 3 200 17 800 EL ja siseriiklikud Põltsamaa vald 2016 Planeeritav
Adaveres vana kontorihoone renoveerimine Külamajaks elukeskkond (vabaaeg, haridus jm) 300 000 45 000 255 000 EL ja siseriiklikud Adavere Mõisa Selts, Põltsamaa vald 2016-2019 Planeeritav
Põltsamaa linn - Võisiku ja Esku vahelise jalgtee ehitamine infrastruktuur 450 000 67 000 383 000 EL ja siseriiklikud Põltsamaa vald 2017-2019 Planeeritav
Põltsamaa vald kokku 4 379 943 810 895 3 569 048