Projekti nimi

Tegevusvaldkond

Kogumaksumus

Omafinantseering

Toetuse summa

Rahastajad

Taotleja/ kaas-finantseerija

Projekti periood

Staatus

Adavere aleviku soojusmajanduse arengukava koostamine SFOS nr2014-2020.6.02.16-0166

taristu

3 852

385

3 467

SA KIK

KOV

05.2016-10.2016

lõpetatud

Põltsamaa piirkonna jäätmejaama täiendamine nr12835

taristu

18 984

2 940

16 044

SA KIK

KOV

11.2015-12.2016

teostatud LA esitatud

Lustivere mõisa pargi rekonstrueerimine (pr nr 12889)

looduskaitse

63 105

6 310

57 368.20

SA KIK

KOV

06.2016 - 10.2017

Hange teostatud