Põltsamaa valla eelarvest makstavad sotsiaaltoetused: toetus koolieelse lasteasutuse ja kooli toidu eest tasumiseks, lapse sünni-, kooli-, tervise-, matuse-, erakorraline-, kriisi- ja ühekordne toetus.
Sihtotstarbelised toetused on toimetuleku- ja täiendav toimetulekutoetus.
Lisaks on sponsorluse korras eraldatud toetused.

Põltsamaa vallas on välja kujunenud oma sotsiaaltoetuste süsteem:

1. Sünnitoetus (alates 2011. aastast 320 eurot, sellest 200 eurot sünni registreerimisel ja 120 eurot lapse üheaastaseks saamisel);
2. Matusetoetus (alates 2011. aastast 100 eurot);
3. Kompenseeritakse valla õpilaste toiduraha ja töövihikuteraha (I-XII klass);
4. Taotluste alusel kompenseeritakse lasteaias käivate laste toiduraha;
5. Hea õppeedukuse puhul on premeeritud lapsi meenega ja korraldatud vallavanema vastuvõtt;
6. Lastele kompenseeritakse nende õppimise ajal abivahendid, sh esimesed prillid ja
makstakse avalduste alusel koolitoetust.