Alates 01.01.2018 on Põltsamaa valla kodulehe aadress https://poltsamaavald.kovtp.ee

Uudised ja teated

« Tagasi

Detailplaneeringu algatamise teade

Põltsamaa Vallavalitsus teatab, et Põltsamaa Vallavalitsuse 20.10.2017. a korraldusega nr 355 algatati detailplaneering Põltsamaa vallas Kuningamäe külas  Mäenõlva katastriüksusel (katastritunnus 61603:001:0021, katastriüksuse pindala on 24,95 ha, sihtotstarve üldkasutatav maa 100 %). Sama korraldusega jäeti algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Planeeringuala pindala on ca 8 ha ja planeeringuala piir kulgeb idas, lõunas ja läänes mööda  katastriüksuse piiri ning põhjas Mäenõlva katastriüksusel.

Detailplaneeringu põhieesmärk on määrata planeeritaval alal ehitusõigus päikeseelektrijaama rajamiseks, sh määrata juurdepääsuteed ja täpsustada katastriüksuse sihtotstarbed. Detailplaneering ei muuda kehtivat üldplaneeringut.

Detailplaneeringu koostamise algatamise korraldusega saab tutvuda tööpäevadel Põltsamaa Vallavalitsuses ja Põltsamaa valla veebilehel www.poltsamaavv.ee.

Planeeritav maa-ala


Põltsamaa Vallavalitsuses sünde ja surmasid ei registreerita.

Sündi või surma saab registreerida Põltsamaa Linnavalitsuses (Põltsamaa, Lossi 9, tel 776 8568).

 

Vaateid Põltsamaa vallast

Põltsamaa vald asub Kesk-Eestis ja ümbritseb rõngana Põltsamaa linna. Vald piirneb Pajusi ja Puurmani vallaga Jõgevamaal, Kolga-Jaani ja Kõo vallaga Viljandimaal ning Imavere ja Koigi vallaga Järvamaal. Valda läbivatest teedest on tähtsaim põhja-lõunasuunaline Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee ning ida-läänesuunaline Jõgeva-Põltsamaa-Võhma maantee.

Põltsamaa vallas on 28 küla ja 2 alevikku. Suuremad keskused on Adavere, Lustivere, Esku, Kamari, Võisiku ja Väike-Kamari.

Vallas asuvad lasteaiad, koolid, kultuuriasutused ja raamatukogud pakuvad vallaelanikele neile vajalikke teenuseid. Valla territooriumil olevad mõisad ja teisedki vaatamisväärsused ning valda läbiv Põltsamaa jõgi pakuvad silmarõõmu ja hingekosutust ning erinevaid puhkevõimalusi nii kohalikele elanikele kui ka kaugemalt tulnuile.

Statistika

Rahvaarv: 3669 (01.01.2017)
Pindala: 416,9 km²
Suurim asula: Adavere alevik (513)
Koole: 3
Külasid: 28

Kalender