Uudised ja teated

« Tagasi

KIK toetas tänavavalgustuse rekonstrueerimist ja Väike-Kamari ühisvee-ja kanalisatsioonitaristu arendamist

Projekti "Adavere ja Võhmanõmme tänavavalgustuste taristu renoveerimine" eeldatav koguinvesteering summas üle 200 000 euro, millest SA KIK toetus on 152 676,59 EUR (Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi meetme „Tänavavalgustuse taristu renoveerimine" raames) ning omaosalus kaetakse Põltsamaa valla eelarvest. Projekti viib ellu Põltsamaa Vallavara OÜ.

Projekti eesmärk on Põltsamaa valla Adavare aleviku ja Võhmanõmme küla amortiseerunud tänavavalgustuse renoveerimine kogu ulatuses, kus tegevuste käigus paigaldatakse energiasäästlikud LED-valgustid koos juhtimis-ja automaatikasüsteemiga. Projekti tegevuste tulemusel tagatakse märgatav energiasääst ja vähendatakse CO2 heidet. Adavere alevikus laiendatakse olemasolevat taristut.

Projekti "Väike-Kamari küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni taristu rekonstrueerimine" eeldatav koguinvetseering on 268 713,13 EUR, millest SA KIK toetus on 185 000 EUR (Keskkonnaprogramm) ning omaosalus kaetakse Põltsamaa valla eelarvest. Projekti viib ellu Põltsamaa Vallavara OÜ.

Eesmärgiks on tagada käesoleva projektiga Põltsamaa vallas Väike-Kamari külas nõuetele vastav joogivesi ja reoveekäitlus rekonstrueerides olemasolevad trassid ning ühendades nii vee kui ka kanalisatsiooni Põltsamaa linna süsteemidega.


Põltsamaa Vallavalitsuses sünde ja surmasid ei registreerita.

Sündi või surma saab registreerida Põltsamaa Linnavalitsuses (Põltsamaa, Lossi 9, tel 776 8568).

 

Vaateid Põltsamaa vallast

Põltsamaa vald asub Kesk-Eestis ja ümbritseb rõngana Põltsamaa linna. Vald piirneb Pajusi ja Puurmani vallaga Jõgevamaal, Kolga-Jaani ja Kõo vallaga Viljandimaal ning Imavere ja Koigi vallaga Järvamaal. Valda läbivatest teedest on tähtsaim põhja-lõunasuunaline Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee ning ida-läänesuunaline Jõgeva-Põltsamaa-Võhma maantee.

Põltsamaa vallas on 28 küla ja 2 alevikku. Suuremad keskused on Adavere, Lustivere, Esku, Kamari, Võisiku ja Väike-Kamari.

Vallas asuvad lasteaiad, koolid, kultuuriasutused ja raamatukogud pakuvad vallaelanikele neile vajalikke teenuseid. Valla territooriumil olevad mõisad ja teisedki vaatamisväärsused ning valda läbiv Põltsamaa jõgi pakuvad silmarõõmu ja hingekosutust ning erinevaid puhkevõimalusi nii kohalikele elanikele kui ka kaugemalt tulnuile.

Statistika

Rahvaarv: 3669 (01.01.2017)
Pindala: 416,9 km²
Suurim asula: Adavere alevik (513)
Koole: 3
Külasid: 28

Kalender