Uudised ja teated

« Tagasi

LEADER-meede ootab taotlusi

20. märtsil algab ja  31. märtsil  kell 15.00 lõpeb LEADER-meetme taotlusvoor 2017. aasta rakenduskava alusel.  Oma tegevustele saavad toetust taotleda nii MTÜd, sihtasutused kui ettevõtted. Avatud on ettevõtlusmeede, kogukondade meede ja maakondlike projektide ning koolituste meede. Ettevõtlusmeede ja kogukondade meede jagunevad omakorda veel ühisprojektide meetmeks ning investeeringute meetmeks. Ühisprojektide meetmetest saavad nii ettevõtted kui vabaühendused taotleda toetust ühistegevusteks, mis kestavad vähemalt kaks aastat ja kus osaleb vähemalt kaks partnerit.

Investeeringute meetmetest saavad ettevõtted taotleda toetust seadusest tulenevate nõuete täitmiseks, ökoloogilise jalajälje vähendamiseks, tootmise arendamiseks, turismivaldkonna ettevõtluse arendamiseks jne. Kogukondade investeeringud on mõeldud kogukonnateenuste arendamiseks, külakeskuste korrastamiseks, puhkemajanduse infrastruktuuri rajamiseks, piirkonna jaoks vajalike teenuste arendamiseks jne.

Maakondlike projektide ja koolituste  meetmest saab taotleda ettevõtete koolitusi, aga ka toetust tegevusteks, mis tutvustavad maakonda üle Eesti või kaasavad kogu maakonnast teatud sihtgruppi (noori, kalamehi vms).

Investeeringute meetmetest saab taotleda toetust kuni 35 000 eurot. Suuremate summade korral otsustab Jõgevamaa Koostöökoja üldkoosolek, kas toetatav investeering on piirkonna jaoks piisavalt oluline. Ühistegevuste meetme maksimumsummad sõltuvad projekti kestvusest: 24 – 35 kuud kestva projekti maksimumtoetus on 10 000 eurot, 36-47 kuud kestva projekti maksimumtoetus 15 000 eurot ja 48 kuud kestva projekti puhul saab kohe taotleda kuni 20 000 eurot.

Investeeringute meetmetes ja kogukondade ühistegevuste meetmes toimub taotlemine kolme piirkonna põhiselt – igal Jõgevamaa piirkonnal on oma eelarve. Maakondlike projektide ( maksimumtoetus 30 000 eurot) ja ettevõtluse ühisprojektide meetmesse saab taotlusi esitada maakonna üleselt.

Taotlemise protsess on sarnane eelmisele aastale. Taotlus tuleb esitada läbi vana e-pria keskkonna perioodil 20.-31. märts. Taotluste vastuvõtt lõpeb 31. märtsil kell 15.00. Varem või hiljem laekunud taotlusi ei arvestata.

Täpsema info taotlemise tingimuste kohta leiate Jõgevamaa Koostöökoja veebilehelt www.jogevamaa.com.

Taotlusvooru infopäevad toimuvad järgmiselt:

  • 20.02.2017 Saduküla rahvamajas, Sadukülas.
  • 21.02 2017 Jõgeva vallamajas, Jõgeval
  • 22.02.2017 Kalevipoja Kojas, Kääpal

Põltsamaa Vallavalitsuses sünde ja surmasid ei registreerita.

Sündi või surma saab registreerida Põltsamaa Linnavalitsuses (Põltsamaa, Lossi 9, tel 776 8568).

 

Vaateid Põltsamaa vallast

Põltsamaa vald asub Kesk-Eestis ja ümbritseb rõngana Põltsamaa linna. Vald piirneb Pajusi ja Puurmani vallaga Jõgevamaal, Kolga-Jaani ja Kõo vallaga Viljandimaal ning Imavere ja Koigi vallaga Järvamaal. Valda läbivatest teedest on tähtsaim põhja-lõunasuunaline Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee ning ida-läänesuunaline Jõgeva-Põltsamaa-Võhma maantee.

Põltsamaa vallas on 28 küla ja 2 alevikku. Suuremad keskused on Adavere, Lustivere, Esku, Kamari, Võisiku ja Väike-Kamari.

Vallas asuvad lasteaiad, koolid, kultuuriasutused ja raamatukogud pakuvad vallaelanikele neile vajalikke teenuseid. Valla territooriumil olevad mõisad ja teisedki vaatamisväärsused ning valda läbiv Põltsamaa jõgi pakuvad silmarõõmu ja hingekosutust ning erinevaid puhkevõimalusi nii kohalikele elanikele kui ka kaugemalt tulnuile.

Statistika

Rahvaarv: 3669 (01.01.2017)
Pindala: 416,9 km²
Suurim asula: Adavere alevik (513)
Koole: 3
Külasid: 28

Kalender