Alates 01.01.2018 on Põltsamaa valla kodulehe aadress https://poltsamaavald.kovtp.ee

Uudised ja teated

Mari, Paala ja Kale katastriüksuste detailplaneering

Detailplaneeringu algatamise teade

Põltsamaa Vallavalitsus teatab, et Põltsamaa Vallavalitsuse 21.12.2017. a korraldusega nr 97 algatati detailplaneering Põltsamaa vallas Väike-Kamari külas Mari katastriüksusel (katastritunnus 61601:001:0629, pindala 8656 m², sihtotstarve elamumaa 100 %), Paala katastriüksusel (katastritunnus 61601:001:0628, katastriüksuse pindala 8464 m², sihtotstarve elamumaa 100 %) ja Kale  katastriüksusel (katastritunnus 61604:001:1320, katastriüksuse pindala 21457 m², sihtotstarve maatulundusmaa 100 %). Sama korraldusega jäeti algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Planeeringuala pindala on ca 19 000 m². Planeeringuala piirneb põhjas Jõesopi katastriüksusega, idas Järvesuu katastriüksusega, lõunas Kale ja Ranna katastriüksustega ning läänes Mardi ja Kale  katastriüksustega.

Detailplaneeringu põhieesmärk on kruntidele hoonestusala ja ehitusõiguse määramine elamute  ja kõrvalhoonete ehitamiseks ning juurdepääsutee rajamiseks.

Detailplaneering ei muuda kehtivat üldplaneeringut.

Detailplaneeringu koostamise algatamise korraldusega saab tutvuda tööpäevadel Põltsamaa Vallavalitsuses ja Põltsamaa valla veebilehel www.poltsamaavv.ee.

 


Põltsamaa Vallavalitsuses sünde ja surmasid ei registreerita.

Sündi või surma saab registreerida Põltsamaa Linnavalitsuses (Põltsamaa, Lossi 9, tel 776 8568).

 

Vaateid Põltsamaa vallast

Põltsamaa vald asub Kesk-Eestis ja ümbritseb rõngana Põltsamaa linna. Vald piirneb Pajusi ja Puurmani vallaga Jõgevamaal, Kolga-Jaani ja Kõo vallaga Viljandimaal ning Imavere ja Koigi vallaga Järvamaal. Valda läbivatest teedest on tähtsaim põhja-lõunasuunaline Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee ning ida-läänesuunaline Jõgeva-Põltsamaa-Võhma maantee.

Põltsamaa vallas on 28 küla ja 2 alevikku. Suuremad keskused on Adavere, Lustivere, Esku, Kamari, Võisiku ja Väike-Kamari.

Vallas asuvad lasteaiad, koolid, kultuuriasutused ja raamatukogud pakuvad vallaelanikele neile vajalikke teenuseid. Valla territooriumil olevad mõisad ja teisedki vaatamisväärsused ning valda läbiv Põltsamaa jõgi pakuvad silmarõõmu ja hingekosutust ning erinevaid puhkevõimalusi nii kohalikele elanikele kui ka kaugemalt tulnuile.

Statistika

Rahvaarv: 3669 (01.01.2017)
Pindala: 416,9 km²
Suurim asula: Adavere alevik (513)
Koole: 3
Külasid: 28

Kalender