Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa valla liikluspindadele kohanimede määramise eelnõu avalikustamine

Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 Põltsamaa Vallavalitsus avalikustab kohanimede määramise eelnõu koos asendiplaanidega 22. veebruarist 10. märtsini 2017 valla veebilehel www.poltsamaavv.ee ja ajalehes Vali Uudised.

Eelnõu lisadeks olevad asendiplaanid - Lisa 1, Lisa 2, Lisa 3.

Vajadusel annab eelnõu kohta täpsemat informatsiooni maa- ja keskkonnanõunik Ain Valu (tel 509 8517).

Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõu kohta saab avalikustamise ajal esitada Põltsamaa Vallavalitsusele posti teel (Viljandi mnt 3, 48103 Põltsamaa) või e-posti aadressil info@poltsamaavv.ee.


Põltsamaa Vallavalitsuses sünde ja surmasid ei registreerita.

Sündi või surma saab registreerida Põltsamaa Linnavalitsuses (Põltsamaa, Lossi 9, tel 776 8568).

 

Vaateid Põltsamaa vallast

Põltsamaa vald asub Kesk-Eestis ja ümbritseb rõngana Põltsamaa linna. Vald piirneb Pajusi ja Puurmani vallaga Jõgevamaal, Kolga-Jaani ja Kõo vallaga Viljandimaal ning Imavere ja Koigi vallaga Järvamaal. Valda läbivatest teedest on tähtsaim põhja-lõunasuunaline Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee ning ida-läänesuunaline Jõgeva-Põltsamaa-Võhma maantee.

Põltsamaa vallas on 28 küla ja 2 alevikku. Suuremad keskused on Adavere, Lustivere, Esku, Kamari, Võisiku ja Väike-Kamari.

Vallas asuvad lasteaiad, koolid, kultuuriasutused ja raamatukogud pakuvad vallaelanikele neile vajalikke teenuseid. Valla territooriumil olevad mõisad ja teisedki vaatamisväärsused ning valda läbiv Põltsamaa jõgi pakuvad silmarõõmu ja hingekosutust ning erinevaid puhkevõimalusi nii kohalikele elanikele kui ka kaugemalt tulnuile.

Statistika

Rahvaarv: 3669 (01.01.2017)
Pindala: 416,9 km²
Suurim asula: Adavere alevik (513)
Koole: 3
Külasid: 28

Kalender