Alates 01.01.2018 on Põltsamaa valla kodulehe aadress https://poltsamaavald.kovtp.ee

Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsus korraldab konkursi Põltsamaa Valla Päevakeskuse juhataja kohale

Põltsamaa Valla Päevakeskus on Põltsamaa Vallavalitsuse hallatav hoolekandeasutus. Päevakeskuse eesmärgiks on valla sotsiaalsete erivajadustega isikutele ja peredele sotsiaalteenuste osutamine nende toimetuleku soodustamiseks ja säilitamiseks ning huvitegevuse võimaldamine.

Päevakeskuse juhataja ülesandeks on tagada päevakeskuse igapäevategevuse korraldamine, töökollektiivi juhtimine, sotsiaalteenuste (sh erihoolekandeteenuste) osutamine ja koordineerimine, sotsiaalteenuste arendamine, klienditöö. Juhataja kannab vastutust päevakeskuse üldseisundi, arengu, rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise ning eelarve täitmise eest.

Töötamine täiskoormusega, tööleasumine esimesel võimalusel.

Nõudmised kandidaadile:

 • sotsiaaltööalane kõrgharidus;
 • erihoolekandeteenuste osutamise aluste tundmine, teadmised psüühikahäiretest;
 • väga hea suhtlemis- ja meeskonnatööoskus;
 • hea arvutikasutamise oskus;
 • hea pingetaluvus, koostöövõime, analüüsivõime, ausus ja usaldusväärsus
 • B-kategooria sõiduki juhtimisõigus.

Kasuks tuleb:

 • eelnev töökogemus eripedagoogika või sotsiaaltöö alal;
 • meeskonna juhtimise kogemus.

Kandideerijatel esitada hiljemalt 8. septembriks 2017 Põltsamaa Vallavalitsuse e-posti aadressile info@poltsamaavv.ee 

 • digitaalselt allkirjastatud avaldus;
 • elulookirjeldus (töö- või teenistuskäik);
 • motivatsioonikiri;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • konkursil osaleja soovil muud dokumendid.

Täiendav informatsioon vallavanem Toivo Tõnsonilt (505 0390,  toivo@poltsamaavv.ee).


Põltsamaa Vallavalitsuses sünde ja surmasid ei registreerita.

Sündi või surma saab registreerida Põltsamaa Linnavalitsuses (Põltsamaa, Lossi 9, tel 776 8568).

 

Vaateid Põltsamaa vallast

Põltsamaa vald asub Kesk-Eestis ja ümbritseb rõngana Põltsamaa linna. Vald piirneb Pajusi ja Puurmani vallaga Jõgevamaal, Kolga-Jaani ja Kõo vallaga Viljandimaal ning Imavere ja Koigi vallaga Järvamaal. Valda läbivatest teedest on tähtsaim põhja-lõunasuunaline Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee ning ida-läänesuunaline Jõgeva-Põltsamaa-Võhma maantee.

Põltsamaa vallas on 28 küla ja 2 alevikku. Suuremad keskused on Adavere, Lustivere, Esku, Kamari, Võisiku ja Väike-Kamari.

Vallas asuvad lasteaiad, koolid, kultuuriasutused ja raamatukogud pakuvad vallaelanikele neile vajalikke teenuseid. Valla territooriumil olevad mõisad ja teisedki vaatamisväärsused ning valda läbiv Põltsamaa jõgi pakuvad silmarõõmu ja hingekosutust ning erinevaid puhkevõimalusi nii kohalikele elanikele kui ka kaugemalt tulnuile.

Statistika

Rahvaarv: 3669 (01.01.2017)
Pindala: 416,9 km²
Suurim asula: Adavere alevik (513)
Koole: 3
Külasid: 28

Kalender