Alates 01.01.2018 on Põltsamaa valla kodulehe aadress https://poltsamaavald.kovtp.ee

Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa Vallavolikogu 1. koosseisu 3. istungi kutse

Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 3. istung toimub teisipäeval, 21. novembril 2017 kell 15.00 Põltsamaa vallamajas.

PÄEVAKORRA PROJEKT

1. Endistele vallavanematele ja linnapeale hüvitise maksmine

Ettekandja vallavolikogu esimees Andres Vään

2. Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine

Ettekandja vallavolikogu esimees Andres Vään

3. Vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine

Ettekandja vallavolikogu esimees Andres Vään

4. Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe, aseesimehe ja liikme valimine

Ettekandja vallavolikogu esimees Andres Vään

5. Vallavara võõrandamine (eelnõu on asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 12 alusel)

Ettekandja vallavolikogu esimees Andres Vään

6. Munitsipaalmaale isikliku kasutusõiguse seadmine

Ettekandja vallavolikogu esimees Andres Vään

7. Põltsamaa valla ametiasutuste ümberkorraldamine

Ettekandja vallavanem Margus Möldri

8. Põltsamaa valla ametiasutuse põhimäärus

Ettekandja vallavanem Margus Möldri

9. Põltsamaa valla ametiasutuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine, LISA

Ettekandja vallavanem Margus Möldri

10. Põltsamaa valla ametiasutuse palgajuhend

Ettekandja vallavanem Margus Möldri

11. Põltsamaa valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord

Ettekandja linnavalitsuse majandusnõunik Maimu Kelder

12. Info: Põltsamaa valla 2018. aasta eelarve koostamine ja esitamine

Ettekandja linnavalitsuse majandusnõunik Maimu Kelder

 

Andres Vään

vallavolikogu esimees


Põltsamaa Vallavalitsuses sünde ja surmasid ei registreerita.

Sündi või surma saab registreerida Põltsamaa Linnavalitsuses (Põltsamaa, Lossi 9, tel 776 8568).

 

Vaateid Põltsamaa vallast

Põltsamaa vald asub Kesk-Eestis ja ümbritseb rõngana Põltsamaa linna. Vald piirneb Pajusi ja Puurmani vallaga Jõgevamaal, Kolga-Jaani ja Kõo vallaga Viljandimaal ning Imavere ja Koigi vallaga Järvamaal. Valda läbivatest teedest on tähtsaim põhja-lõunasuunaline Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee ning ida-läänesuunaline Jõgeva-Põltsamaa-Võhma maantee.

Põltsamaa vallas on 28 küla ja 2 alevikku. Suuremad keskused on Adavere, Lustivere, Esku, Kamari, Võisiku ja Väike-Kamari.

Vallas asuvad lasteaiad, koolid, kultuuriasutused ja raamatukogud pakuvad vallaelanikele neile vajalikke teenuseid. Valla territooriumil olevad mõisad ja teisedki vaatamisväärsused ning valda läbiv Põltsamaa jõgi pakuvad silmarõõmu ja hingekosutust ning erinevaid puhkevõimalusi nii kohalikele elanikele kui ka kaugemalt tulnuile.

Statistika

Rahvaarv: 3669 (01.01.2017)
Pindala: 416,9 km²
Suurim asula: Adavere alevik (513)
Koole: 3
Külasid: 28

Kalender