Alates 01.01.2018 on Põltsamaa valla kodulehe aadress https://poltsamaavald.kovtp.ee

Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa Vallavolikogu 1. koosseisu 4. istung toimub 06.12.2017

Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 4. istung toimub kolmapäeval, 6. detsembril 2017 kell 15.00 Põltsamaa vallamajas.

PÄEVAKORRA PROJEKT

1. Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine sihtasutusele Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus

Ettekandjad Margus Möldri, vallavanem ja Enn Kurg, sihtasutuse Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus juhatuse esimees

2. Lasteaiaõpetajate töötasu alammäära kehtestamine

Ettekandja Põltsamaa Linnavalitsuse majandusnõunik Maimu Kelder, kaasettekandja eelarvekomisjoni esimees Ulvi Punapart

3. Munitsipaalmaale isikliku kasutusõiguse seadminelisa 1lisa 2

Ettekandja Pajusi Vallavalitsuse maakorraldaja Elmo Tilk

4. Jõgeva vallaga täiendava kokkuleppe sõlmimine eelarveliste ja muude varalisi kohustusi ja õigusi käsitlevate küsimuste lahendamiseks

Ettekandja Pajusi abivallavanem Mark Liivamägi, kaasettekandja eelarvekomisjoni esimees Ulvi Punapart

5. Põltsamaa Vallavolikogu 06.11.2017 otsuse nr 3 „Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine" muutmine

Ettekandja vallavolikogu esimees Andres Vään

6. Põltsamaa Vallavolikogu 21.11.2017 otsuse nr 10 „Vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine" muutmine

Ettekandja vallavolikogu esimees Andres Vään

7. Vahendite eraldamine Põltsamaa valla 2017. aasta eelarve reservfondist

Ettekandja vallavanem Margus Möldri, kaasettekandja eelarvekomisjoni esimees Ulvi Punapart

8. Põltsamaa valla ametiasutuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestaminelisa, 2. lugemine

Ettekandja vallavanem Margus Möldri

9. Põltsamaa valla ametiasutuse palgajuhend, 2. lugemine

Ettekandja vallavanem Margus Möldri

10. Vallavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja maksmise kordlisa

Ettekandja vallavolikogu esimees Andres Vään

11. Valitsusliikmetele hüvitise maksmise otsustamine ja selle suuruse määramine

Ettekandja vallavolikogu esimees Andres Vään

12. Info: Eesti Linnade (ja Valdade) Liiduga ühinemine ja Jõgevamaa Omavalitsuste Liidus jätkamine

Ettekandja vallavanem Margus Möldri

13. Info: Põltsamaa Vallavalitsuse ja ametiasutuste tegevusest

Ettekandja vallavanem Margus Möldri


Põltsamaa Vallavalitsuses sünde ja surmasid ei registreerita.

Sündi või surma saab registreerida Põltsamaa Linnavalitsuses (Põltsamaa, Lossi 9, tel 776 8568).

 

Vaateid Põltsamaa vallast

Põltsamaa vald asub Kesk-Eestis ja ümbritseb rõngana Põltsamaa linna. Vald piirneb Pajusi ja Puurmani vallaga Jõgevamaal, Kolga-Jaani ja Kõo vallaga Viljandimaal ning Imavere ja Koigi vallaga Järvamaal. Valda läbivatest teedest on tähtsaim põhja-lõunasuunaline Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee ning ida-läänesuunaline Jõgeva-Põltsamaa-Võhma maantee.

Põltsamaa vallas on 28 küla ja 2 alevikku. Suuremad keskused on Adavere, Lustivere, Esku, Kamari, Võisiku ja Väike-Kamari.

Vallas asuvad lasteaiad, koolid, kultuuriasutused ja raamatukogud pakuvad vallaelanikele neile vajalikke teenuseid. Valla territooriumil olevad mõisad ja teisedki vaatamisväärsused ning valda läbiv Põltsamaa jõgi pakuvad silmarõõmu ja hingekosutust ning erinevaid puhkevõimalusi nii kohalikele elanikele kui ka kaugemalt tulnuile.

Statistika

Rahvaarv: 3669 (01.01.2017)
Pindala: 416,9 km²
Suurim asula: Adavere alevik (513)
Koole: 3
Külasid: 28

Kalender