Alates 01.01.2018 on Põltsamaa valla kodulehe aadress https://poltsamaavald.kovtp.ee

Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa Vallavolikogu 1. koosseisu 5. istung toimub 21.12.2017

Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 5. istung toimub kolmapäeval, 21. detsembril 2017 kell 15.00 Põltsamaa vallamajas.

PÄEVAKORRA PROJEKT

1. Lõuna-Eesti Turism tegevuste ülevaade

Ettekandja SA Lõuna-Eest Turism juhataja Ene Reedi

2. Põltsamaa valla koostöö välisriikide omavalitsusüksustega

Ettekandja Põltsamaa Linnavalitsuse haridus- ja kultuurinõunik Kadri Suni

3. Kaasfinantseeringu tagamine Jõgevamaa PATEE tugiprogrammi 2018-2019 tegevuste elluviimiseks

Ettekandja Põltsamaa Vallavalitsuse arendusnõunik Kristi Klaos, kaasettekandja eelarvekomisjoni esimees Ulvi Punapart

4. Põltsamaa Vallavara OÜ jagunemine

Ettekandja Põltsamaa Linnavalitsuse majandusnõunik Maimu Kelder, kaasettekandja Põltsamaa Varahalduse OÜ juhatuse liige Eda Joosep, kaasettekandja arengu-ja ettevõtluskomisjoni esimees Jaak Kask

5. Põltsamaa Muusikakooli õppetasude kinnitamine

Ettekandja Põltsamaa Linnavalitsuse majandusnõunik Maimu Kelder

6. Põltsamaa valla rahvaraamatukogude ümberkorraldamine

Ettekandja Põltsamaa Linnavalitsuse majandusnõunik Maimu Kelder, kaasettekandjad Rutt Rimmel, Põltsamaa Raamatukogu direktor ning kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Erkki Keldo

7. Põltsamaa linna 2017. aasta 2. lisaeelarveLISA

Ettekandja Põltsamaa Linnavalitsuse majandusnõunik Maimu Kelder, kaasettekandja eelarvekomisjoni esimees Ulvi Punapart

8. Puurmani valla 2017. aasta 2. lisaeelarve

Ettekandja Puurmani Vallavalitsuse finantsnõunik Elle Kuuse, kaasettekandja eelarvekomisjoni esimees Ulvi Punapart

9. Põltsamaa valla 2017. aasta 3. lisaeelarveLISA

Ettekandja Põltsamaa Vallavalitsuse pearaamatupidaja Piret Nõmmiksaar, kaasettekandja eelarvekomisjoni esimees Ulvi Punapart

10. Info: Pajusi valla 2017. aasta eelarvesse sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite lisamine

Ettekandja Pajusi Vallavalitsuse pearaamatupidaja Kaire Koit

11. Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel

Ettekandja Põltsamaa Linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Katti Lainoja

12. Hoonestusõiguse seadmine otsustuskorras (eelnõud on juurdepääsupiiranguga)

Ettekandja vallavanem Margus Möldri, kaasettekandja arengu-ja ettevõtluskomisjoni esimees  Jaak Kask

13. Vahendite eraldamine Põltsamaa valla 2017. aasta eelarve reservfondist

Ettekandja vallavanem Margus Möldri, kaasettekandja eelarvekomisjoni esimees Ulvi Punapart

14. Puurmani Vallavolikogu 13.10.2017 otsuse nr 37 „Eesmärkide saavutamiseks vallavara tasuta kasutusse andmine ja Puurmani Vallavalitsuse koosseisust töökohtade suunamine Puurmani Mõisa Sihtasutusele" tühistamine kehtetuks tunnistamine

Ettekandja vallavanem Margus Möldri

15. Põltsamaa Vallavolikogu 06.12.2017 otsuse nr 21 „Põltsamaa valla ametiasutuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine" muutmineLISA

Ettekandja vallavanem Margus Möldri

16. Maamaksumäära kehtestamine

Ettekandja vallavanem Margus Möldri, kaasettekandja eelarvekomisjoni esimees Ulvi Punapart

17. Info: Põltsamaa linna 2017. aasta eelarve täitmine

Ettekandja Põltsamaa Linnavalitsuse raamatupidamisosakonna juhataja/pearaamatupidaja Sille Epro

18. Info: Põltsamaa valla 2017. aasta eelarve täitmine

Ettekandja Põltsamaa Vallavalitsuse pearaamatupidaja Piret Nõmmiksaar

19. Info: Puurmani valla 2017. aasta eelarve täitmine

Ettekandja Puurmani Vallavalitsuse finantsnõunik Elle Kuuse

20. Info: Pajusi valla 2017. aasta eelarve täitmine

Ettekandja Pajusi Vallavalitsuse pearaamatupidaja Kaire Koit


Põltsamaa Vallavalitsuses sünde ja surmasid ei registreerita.

Sündi või surma saab registreerida Põltsamaa Linnavalitsuses (Põltsamaa, Lossi 9, tel 776 8568).

 

Vaateid Põltsamaa vallast

Põltsamaa vald asub Kesk-Eestis ja ümbritseb rõngana Põltsamaa linna. Vald piirneb Pajusi ja Puurmani vallaga Jõgevamaal, Kolga-Jaani ja Kõo vallaga Viljandimaal ning Imavere ja Koigi vallaga Järvamaal. Valda läbivatest teedest on tähtsaim põhja-lõunasuunaline Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee ning ida-läänesuunaline Jõgeva-Põltsamaa-Võhma maantee.

Põltsamaa vallas on 28 küla ja 2 alevikku. Suuremad keskused on Adavere, Lustivere, Esku, Kamari, Võisiku ja Väike-Kamari.

Vallas asuvad lasteaiad, koolid, kultuuriasutused ja raamatukogud pakuvad vallaelanikele neile vajalikke teenuseid. Valla territooriumil olevad mõisad ja teisedki vaatamisväärsused ning valda läbiv Põltsamaa jõgi pakuvad silmarõõmu ja hingekosutust ning erinevaid puhkevõimalusi nii kohalikele elanikele kui ka kaugemalt tulnuile.

Statistika

Rahvaarv: 3669 (01.01.2017)
Pindala: 416,9 km²
Suurim asula: Adavere alevik (513)
Koole: 3
Külasid: 28

Kalender