Alates 01.01.2018 on Põltsamaa valla kodulehe aadress https://poltsamaavald.kovtp.ee

Uudised ja teated

« Tagasi

Teade mittetulundusliku tegevuse toetamise kohta

Põltsamaa valla 2018. aasta eelarvest toetuse saamiseks kultuuri-, spordi- ja noorsootöö ning külaliikumise, seltsitegevuse ja kohaliku omaalgatuse edendamiseks on toetustaotluste esitamise tähtaeg 1. oktoober 2017.

Toetust võivad taotleda kõik juriidilised isikud ning seltsingud, kes on registreeritud ja tegelevad valla eri piirkondades elanike ühistegevuse, kultuuri-, spordi ja noorsootegevuse võimaluste pakkumisega.

Toetuse taotlemise korda reguleerib Põltsamaa Vallavolikogu poolt  22. septembril 2011. aastal vastu võetud  määrus nr 38 „Mittetulundusliku tegevuse toetamise kord", mille alusel on toetuste liigid järgmised:

  1. tegevustoetus;
  2. ürituse korraldamise toetus;
  3. projektitoetus.

Iga erinevat liiki toetuse saamiseks koostada ja esitada eraldi taotlus.

Taotlus esitada vormikohasel blanketil Põltsamaa Vallavalitsusele paberkandjal või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti teel (info@poltsamaavv.ee). Blankette on võimalik saada Põltsamaa Vallavalitsusest (Viljandi mnt 3 Põltsamaa) või alla laadida aadressilt https://www.riigiteataja.ee/akt/425092015034 (lisad).


Põltsamaa Vallavalitsuses sünde ja surmasid ei registreerita.

Sündi või surma saab registreerida Põltsamaa Linnavalitsuses (Põltsamaa, Lossi 9, tel 776 8568).

 

Vaateid Põltsamaa vallast

Põltsamaa vald asub Kesk-Eestis ja ümbritseb rõngana Põltsamaa linna. Vald piirneb Pajusi ja Puurmani vallaga Jõgevamaal, Kolga-Jaani ja Kõo vallaga Viljandimaal ning Imavere ja Koigi vallaga Järvamaal. Valda läbivatest teedest on tähtsaim põhja-lõunasuunaline Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee ning ida-läänesuunaline Jõgeva-Põltsamaa-Võhma maantee.

Põltsamaa vallas on 28 küla ja 2 alevikku. Suuremad keskused on Adavere, Lustivere, Esku, Kamari, Võisiku ja Väike-Kamari.

Vallas asuvad lasteaiad, koolid, kultuuriasutused ja raamatukogud pakuvad vallaelanikele neile vajalikke teenuseid. Valla territooriumil olevad mõisad ja teisedki vaatamisväärsused ning valda läbiv Põltsamaa jõgi pakuvad silmarõõmu ja hingekosutust ning erinevaid puhkevõimalusi nii kohalikele elanikele kui ka kaugemalt tulnuile.

Statistika

Rahvaarv: 3669 (01.01.2017)
Pindala: 416,9 km²
Suurim asula: Adavere alevik (513)
Koole: 3
Külasid: 28

Kalender