Alates 01.01.2018 on Põltsamaa valla kodulehe aadress https://poltsamaavald.kovtp.ee

Uudised ja teated

« Tagasi

Ühinemislepingu eelnõu avalikustamine

Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Pajusi vald ja Puurmani vald on suunanud avalikkusele tutvumiseks ja arvamuse andmiseks haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks koostatud ühinemislepingu eelnõu koos lisadega.

Avalik väljapanek kestab 31. oktoobrist 20. novembrini 2016.

Avaliku väljapaneku kohad on Põltsamaa linna veebileht www.poltsamaa.ee, Põltsamaa valla veebileht www.poltsamaavv.ee, Pajusi valla veebileht www.pajusi.ee ja Puurmani valla veebileht www.puurmani.ee ning Põltsamaa Linnavalitsus, Põltsamaa Vallavalitsus, Pajusi Vallavalitsus ja Puurmani Vallavalitsus nimetatud asutuste tööaegadel.

Ühinemislepingu eelnõu kohta on avalikustamise ajal õigus esitada ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise viimane päev on 21. november 2016. Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ühinevale linna- või vallavalitsusele:

 1. Põltsamaa Linnavalitsus (Lossi tn 9, Põltsamaa linn või e-posti aadress info@poltsamaa.ee);
 2. Põltsamaa Vallavalitsus (Viljandi mnt 3, Põltsamaa linn või e-posti aadress info@poltsamaavv.ee);
 3. Pajusi Vallavalitsus (Vallamaja, Kalana, Pajusi vald või e-posti aadress info@pajusi.ee);
 4. Puurmani Vallavalitsus (Tallinna mnt 1, Puurmani alevik, Puurmani vald või e-posti aadress info@puurmani.ee).

Ettepanekute ja vastuväidete esitamisel tuleb märkida esitaja nimi.

Rahvakoosolekud toimuvad

 • 14.11 kell 17 Adavere Vaba Aja Keskus
 • 14.11 kell 19 Esku koolimaja
 • 15.11 kell 17 Puurmani vallamaja
 • 16.11 kell 17 Kamari seltsimaja
 • 16.11 kell 19 Lustivere kultuurimaja
 • 17.11 kell 17 Põltsamaa kultuurikeskus
 • 18.11 kell 17 Pisisaare algkool
 • 18.11 kell 19 Aidu lasteaed-algkool

Põltsamaa Vallavolikogu 20. oktoobri 2016 otsus nr 246 Ühinemislepingu eelnõu avalikustamine

Ühinemislepingu eelnõu

Lisa 1 Seletuskiri ühinemislepingu eelnõule

Lisa 2 Põltsamaa linna konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne 2015

Lisa 3 Põltsamaa valla konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne 2015

Lisa 4 Pajusi valla 2015. aasta majandusaasta aruanne

Lisa 5 Puurmani valla majandusaasta aruanne 2015

Lisa 6 Põltsamaa linna, Põltsamaa valla, Pajusi valla ja Puurmani valla kaart mõõtkavas 1:50000

Lisa 7 Prioriteetsete investeeringute kava 2017-2021

Esita Põltsamaa linna, Põltsamaa valla, Pajusi valla, Puurmani valla ühinemislepingu eelnõusse ettepanek siit.


Põltsamaa Vallavalitsuses sünde ja surmasid ei registreerita.

Sündi või surma saab registreerida Põltsamaa Linnavalitsuses (Põltsamaa, Lossi 9, tel 776 8568).

 

Vaateid Põltsamaa vallast

Põltsamaa vald asub Kesk-Eestis ja ümbritseb rõngana Põltsamaa linna. Vald piirneb Pajusi ja Puurmani vallaga Jõgevamaal, Kolga-Jaani ja Kõo vallaga Viljandimaal ning Imavere ja Koigi vallaga Järvamaal. Valda läbivatest teedest on tähtsaim põhja-lõunasuunaline Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee ning ida-läänesuunaline Jõgeva-Põltsamaa-Võhma maantee.

Põltsamaa vallas on 28 küla ja 2 alevikku. Suuremad keskused on Adavere, Lustivere, Esku, Kamari, Võisiku ja Väike-Kamari.

Vallas asuvad lasteaiad, koolid, kultuuriasutused ja raamatukogud pakuvad vallaelanikele neile vajalikke teenuseid. Valla territooriumil olevad mõisad ja teisedki vaatamisväärsused ning valda läbiv Põltsamaa jõgi pakuvad silmarõõmu ja hingekosutust ning erinevaid puhkevõimalusi nii kohalikele elanikele kui ka kaugemalt tulnuile.

Statistika

Rahvaarv: 3669 (01.01.2017)
Pindala: 416,9 km²
Suurim asula: Adavere alevik (513)
Koole: 3
Külasid: 28

Kalender