Alates 01.01.2018 on Põltsamaa valla kodulehe aadress https://poltsamaavald.kovtp.ee

Uudised ja teated

Põltsamaa Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi vallasekretäri abi ametikoha täitmiseks

Põltsamaa Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi vallasekretäri abi vaba ametikoha täitmiseks.

Vallasekretäri abi ametikoha eesmärgiks on vallavalitsuse ja volikogu istungite ettevalmistamine ja protokollimine, õigusaktide vormistamine,  volikogu eestseisuse koosolekute ettevalmistamine ja protokollimine, volikogu komisjonide koosolekute protokollimine, valla õigusaktide ja nende terviktekstide esitamine Riigi Teatajas avaldamiseks, volikogu ja vallavalitsuse õigusaktide teatavakstegemise korraldamine  adressaatidele jms.

Eeldame, et kandidaadil on:

 • kõrgharidus;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel;
 • teadmised kohaliku omavalitsuse toimimise süsteemist ja ülesannetest;
 • väga hea arvuti kasutamise oskus;
 • haldusdokumentide vormistamise oskus;
 • väga hea suhtlemisoskus;
 • valmisolek meeskonnatööks;
 • kohuse- ja vastutustunne;
 • hea pingetaluvus;
 • B-kategooria juhiluba.

Kasuks tuleb:

 • eelnev töökogemus kohalikus omavalitsuses;
 • pakutava tööga sarnases valdkonnas töötamise kogemus.

Teenistustähtaeg: tähtajatu.

Ametikoha koormus: täiskoormusega.

Ametikohale asumine: esimesel võimalusel.

Vallasekretäri abi ametijuhend

Kandideerimisavaldus koos kinnitusega, et kandidaat vastab teenistusse asumiseks avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele, CV ja haridust tõendava dokumendi koopia palume saata hiljemalt 16. jaanuari 2018 kella 16.00-ks Põltsamaa Vallavalitsusele e-posti aadressil info@poltsamaa.ee.

Täiendavate küsimustega võib pöörduda janne@poltsamaavv.ee või telefonil 518 7270 (vallasekretär Janne Veski).

 


Põltsamaa Vallavalitsuses sünde ja surmasid ei registreerita.

Sündi või surma saab registreerida Põltsamaa Linnavalitsuses (Põltsamaa, Lossi 9, tel 776 8568).

 

Vaateid Põltsamaa vallast

Põltsamaa vald asub Kesk-Eestis ja ümbritseb rõngana Põltsamaa linna. Vald piirneb Pajusi ja Puurmani vallaga Jõgevamaal, Kolga-Jaani ja Kõo vallaga Viljandimaal ning Imavere ja Koigi vallaga Järvamaal. Valda läbivatest teedest on tähtsaim põhja-lõunasuunaline Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee ning ida-läänesuunaline Jõgeva-Põltsamaa-Võhma maantee.

Põltsamaa vallas on 28 küla ja 2 alevikku. Suuremad keskused on Adavere, Lustivere, Esku, Kamari, Võisiku ja Väike-Kamari.

Vallas asuvad lasteaiad, koolid, kultuuriasutused ja raamatukogud pakuvad vallaelanikele neile vajalikke teenuseid. Valla territooriumil olevad mõisad ja teisedki vaatamisväärsused ning valda läbiv Põltsamaa jõgi pakuvad silmarõõmu ja hingekosutust ning erinevaid puhkevõimalusi nii kohalikele elanikele kui ka kaugemalt tulnuile.

Statistika

Rahvaarv: 3669 (01.01.2017)
Pindala: 416,9 km²
Suurim asula: Adavere alevik (513)
Koole: 3
Külasid: 28

Kalender