Alates 01.01.2018 on Põltsamaa valla kodulehe aadress https://poltsamaavald.kovtp.ee

Uudised ja teated

« Tagasi

Vanemliku koostöö programm lahutavatele lapsevanematele

Programm "Dialoog laste nimel" on mõeldud vanematele, kellel on käsil või seljataga keeruline lahkuminek ja nad ei suuda lapsi puudutavates küsimustes kuidagi kokkuleppele jõuda.

Programmi käigus tegeletakse vanemliku koostööga ja leitakse toimivamaid suhtlemismustreid. Programm ei käsitle paaride probleeme süvitsi ja ei eelda privaatsete teemade jagamist. Sekkumine on mõeldud tervele perele st programmis osalevad ka paari ühised lapsed. Programm koosneb vanematele ja nende lastele mõeldud kaheksast grupikohtumisest, võrgustikukohtumisest ja kahest eelintervjuust. Grupikohtumistel osalevad mõlemad partnerid ja nende ühised lapsed.

Grupikohtumised toimuvad üks kord nädalas laupäeviti ja kestavad koos pausiga 2 tundi. Vajalik on mõlema lapsevanema osalus kõigil grupikohtumise kordadel.

Lõuna-Eesti grupp alustab tööd 18. märtsil 2017 Tartus, Nõustamis- ja psühhoteraapia keskuses Katriito, Tiigi 61B.

Juhendajateks on pereteraapia väljaõppega perenõustajad ja pereterapeudid.

Täiendav info ja registreerimine eelintervjuudele: teele@katriito.ee, +37253400096

http://katriito.ee/eneseareng/dialoog-laste-nimel

Programmi viiakse läbi Hasartmängumaksu Nõukogu toel ja on peredele tasuta.


Põltsamaa Vallavalitsuses sünde ja surmasid ei registreerita.

Sündi või surma saab registreerida Põltsamaa Linnavalitsuses (Põltsamaa, Lossi 9, tel 776 8568).

 

Vaateid Põltsamaa vallast

Põltsamaa vald asub Kesk-Eestis ja ümbritseb rõngana Põltsamaa linna. Vald piirneb Pajusi ja Puurmani vallaga Jõgevamaal, Kolga-Jaani ja Kõo vallaga Viljandimaal ning Imavere ja Koigi vallaga Järvamaal. Valda läbivatest teedest on tähtsaim põhja-lõunasuunaline Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee ning ida-läänesuunaline Jõgeva-Põltsamaa-Võhma maantee.

Põltsamaa vallas on 28 küla ja 2 alevikku. Suuremad keskused on Adavere, Lustivere, Esku, Kamari, Võisiku ja Väike-Kamari.

Vallas asuvad lasteaiad, koolid, kultuuriasutused ja raamatukogud pakuvad vallaelanikele neile vajalikke teenuseid. Valla territooriumil olevad mõisad ja teisedki vaatamisväärsused ning valda läbiv Põltsamaa jõgi pakuvad silmarõõmu ja hingekosutust ning erinevaid puhkevõimalusi nii kohalikele elanikele kui ka kaugemalt tulnuile.

Statistika

Rahvaarv: 3669 (01.01.2017)
Pindala: 416,9 km²
Suurim asula: Adavere alevik (513)
Koole: 3
Külasid: 28

Kalender