Põltsamaa Vallavara OÜ

 • Registrikood 10291205
 • Esku küla
 • Põltsamaa vald
 • 48005 Jõgevamaa
 • telefon: 775 9116, 775 9174
 • e-post: info@vallavara.ee


Juhatuse esimees: Valev Uus, telefon 505 6790, e-post valev@vallavara.ee

Juhatus: Valev Uus

Tegevusalad:

 • lepingu alusel kohaliku omavalitsuse haldusalasse kuuluvate valdkondadega (elamu- ja kommunaalmajandus, veevarustus ja kanalisatsioon, heakord, jäätmehooldus, valla teede korrashoid) seotud majandustegevuse korraldamine, finantseerimine ja investeeringute vahendamine;
 • vallas- ja kinnisvara ost, müük, haldamine ning kasutuselevõtmine ja -andmine;
 • hangete korraldamine, sealhulgas riigihangete korraldamine lepingu alusel kohaliku omavalitsusega;
 • heakorratööde teostamine;
 • jäätmekäitlus (v.a. litsenseeritav tegevus);
 • remonditegevus;
 • küttematerjali varumine, ost ja müük.