Vanemate vahelised vaidlused

Põltsamaa Vallavalitsus kui eestkosteasutus aitab lapse lahus elavaid vanemaid või teisi last kasvatavaid isikuid nõustada küsimustes, mis puudutavad lapse elukorraldust ja kasvatuspõhimõtteid puudutavaid vaidlusi, erimeelsusi lapse elukoha ja lapsega suhtlemise korra määramisel, elatise maksmist jm.    

Lastekaitse spetsialist tegutseb ülalkirjeldatud olukordades lapse huvides ja tema õiguse eest suhelda mõlema vanemaga.

Vanematel on õigus ja võimalus pöörduda iseseisvalt professionaalse perelepitusteenuse pakkuja poole, kelle kohta saab täpsemat informatsiooni aadressilt www.lepitus.ee .

Perelepitusteenus ja selle raames lepitamine on vanemate kohtuväline eriarvamuste lahendamise protsess kolmanda erapooletu isiku abil. Lepitusprotsessi eesmärgiks on last puudutavate toimivate kokkulepete sõlmimine.